Christen Connect Groep Kern Module

Hierdie hulpbron is tans in 'n toetsfase en ons sal jouterugvoer waardeer indien jy besluit om daarmee in te skakel. Reageer asseblief op ons opname hier of stuur 'n epos met jou terugvoer aan fathersmatter@heartlines.org.za

Daar sal ‘n aantal modules beskikbaar wees vir die Connect Groep om saam deur te werk. Maar hierdie Module 1 is waar jy moet begin. Jy en jou groep kan daarna kies watter module om volgende te doen. Dit sal van die spesifieke behoeftes van die groepslede afhang. Die eerste module ondersoek die idee: “Ja, vaders is belangrik en hier is die redes daarvoor.”

Indien jy ‘n groep deur hierdie module lei, of geïnteresseerd is om ‘n groep te begin, beveel ons aan dat jy met die fasiliteerder se opleidingsdokument begin. Die Fasiliteerder se Hulpbron kan hier afgelaai word.

  • File size: 14.094 MB
  • Format: pdf
  • Length: 22 bladsye
  • Language: Afrikaans
  • Publisher Name: Heartlines
  • Date Published: Apr 14, 2022
Alt title
Afrikaans Fathers Matter Connect Group Core Module Christian
14.094 MB

You may also like

Films Discussion Guide for Churches

This discussion guide can be used to explore the themes of fatherhood in South Africa from the six Heartlines Fathers Matter Films.

Free Download
Read more
Films Discussion Guide

This discussion guide can be used to explore the themes of fatherhood in South Africa from the six Heartlines Fathers Matter Films.

Free Download
Read more
Isikhokhelo Sengxoxo KumaSonto

This isiZulu discussion guide can be used to explore the themes of fatherhood in South Africa from the six Heartlines Fathers Matter Films.

Free Download
Read more
Bukana ya Tataiso Dipuisanong Bakeng sa Dikereke

This Sesotho discussion guide can be used to explore the themes of fatherhood in South Africa from the six Heartlines Fathers Matter Films.

Free Download
Read more
Films Besprekingsgids Vir Kerke

This Afrikaans discussion guide can be used to explore the themes of fatherhood in South Africa from the six Heartlines Fathers Matter Films.

Free Download
Read more
Connect Group Facilitator's Toolkit

This Connect Group Facilitator's Toolkit has been designed to help guide anyone looking to start or run a Connect Group in their community. This course is currently in a testing phase and we'd appreciate your feedback if you use it.

Free Download
Read more