Connect Groep Fasiliteerder se Hulpbron

Hierdie hulpbron is tans in 'n toetsfase en ons sal jou terugvoer waardeer indien jy besluit om daarmee in te skakel. Reageer asseblief op ons opname hier of stuur 'n epos met jou terugvoer aan fathersmatter@heartlines.org.za

Baie kinders word sonder ‘n liefdevolle en ondersteunende vader of ‘n positiewe manlike figuur in hulle lewens groot.

Heartlines beoog om verandering mee te bring deur middel van die Fathers Matter program, wat deel vorm van die Connect Groepe, soos beskryf in hierdie hulpbron. Die Fasiliteerder se Hulpbron is ontwikkel vir enige persoon wat ‘n Connect Groep, in ‘n Christen konteks, of ‘n sekulêre of gemengde groep, wil lei.

  • File size: 10.189 MB
  • Format: pdf
  • Length: 18 bladsye
  • Language: Afrikaans
  • Publisher Name: Heartlines
  • Date Published: Apr 14, 2022
Alt title
Afrikaans Fathers Matter Connect Group Facilitators Toolkit
10.189 MB

You may also like

Connect Group Facilitator's Toolkit

This Connect Group Facilitator's Toolkit has been designed to help guide anyone looking to start or run a Connect Group in their community. This course is currently in a testing phase and we'd appreciate your feedback if you use it.

Free Download
Read more
Christian Connect Group Core Module

This is the first module that a Fathers Matter Connect Group in a church or faith-based context should work through. It is designed to help start important conversations about fatherhood and is the foundation for all other modules. 

Free Download
Read more
Connect Group Core Module

This Connect Group Core Module is the first module that any Fathers Matter Connect Group should work through. It is designed to help start important conversations about fatherhood and is the foundation for all other modules. 

Free Download
Read more
Christen Connect Groep Kern Module

Hierdie kern module is waar 'n Connect Groep in 'n kerk of met ander Christelike mense moet begin. Die eerste module ondersoek die idee: “Ja, vaders is belangrik en hier is die redes
daarvoor.”

Free Download
Read more
Discussion Starter: Active, present fatherhood

This discussion starter explores what it means to be a present and active father. We use stories from real people about their own experiences of fatherhood to get the conversation going.

Free Download
Read more