Connect Groep Fasiliteerder se Hulpbron

Hierdie hulpbron is tans in 'n toetsfase en ons sal jou terugvoer waardeer indien jy besluit om daarmee in te skakel. Reageer asseblief op ons opname hier of stuur 'n epos met jou terugvoer aan fathersmatter@heartlines.org.za

Baie kinders word sonder ‘n liefdevolle en ondersteunende vader of ‘n positiewe manlike figuur in hulle lewens groot.

Heartlines beoog om verandering mee te bring deur middel van die Fathers Matter program, wat deel vorm van die Connect Groepe, soos beskryf in hierdie hulpbron. Die Fasiliteerder se Hulpbron is ontwikkel vir enige persoon wat ‘n Connect Groep, in ‘n Christen konteks, of ‘n sekulêre of gemengde groep, wil lei.

  • File size: 10.189 MB
  • Format: pdf
  • Length: 18 bladsye
  • Language: Afrikaans
  • Publisher Name: Heartlines
  • Date Published: Apr 14, 2022
Alt title
Afrikaans Fathers Matter Connect Group Facilitators Toolkit
10.189 MB

You may also like

Films Discussion Guide for Churches

This discussion guide can be used to explore the themes of fatherhood in South Africa from the six Heartlines Fathers Matter Films.

Free Download
Read more
Films Discussion Guide

This discussion guide can be used to explore the themes of fatherhood in South Africa from the six Heartlines Fathers Matter Films.

Free Download
Read more
Isikhokhelo Sengxoxo KumaSonto

This isiZulu discussion guide can be used to explore the themes of fatherhood in South Africa from the six Heartlines Fathers Matter Films.

Free Download
Read more
Bukana ya Tataiso Dipuisanong Bakeng sa Dikereke

This Sesotho discussion guide can be used to explore the themes of fatherhood in South Africa from the six Heartlines Fathers Matter Films.

Free Download
Read more
Films Besprekingsgids Vir Kerke

This Afrikaans discussion guide can be used to explore the themes of fatherhood in South Africa from the six Heartlines Fathers Matter Films.

Free Download
Read more
Connect Group Facilitator's Toolkit

This Connect Group Facilitator's Toolkit has been designed to help guide anyone looking to start or run a Connect Group in their community. This course is currently in a testing phase and we'd appreciate your feedback if you use it.

Free Download
Read more